Gudinge ligger Hållnäs
Tierps kommun, Uppsala län

blommorGudinge by ligger i södra Hållnäs - halvön som sticker ut i havet. Det är ingen metropol kanske - vintertid når den upp till knappt 15 hushåll, men sommartid kommer många trogna, efterlängtade sommarboende till. Många av dessa har mångårig förankring i Gudinge eller i Hållnäsbygden. Då förvandlas byn till en plats som sjuder av liv och aktivitet. Man kan lugnt säga att det är mer drag i byn i juli än i november!

Den slogan man ibland kan se på bilars bakrutor "Hållnäs har vad staden saknar - alltid frisk luft när du vaknar" den stämmer som en kyrkräkning på Gudinge, särskilt i november när nordan ligger på från havet med ispiggar i byarna. Sommartid är det en leende bygd med ett öppet landskap - titta på våra bilder i Bildgalleriet

Gudinge Fiskehamn

hamnenGudinge fiskehamn ligger på en udde som i nordväst begränsas av Barknårefjärden och i sydost av Gudingefjärden. Den ursprungliga hamnen låg i Luckaviken söder om den nuvarande hamnen. Dessutom fanns tidigare ett mindre antal sjöbodar på nordvästra sidan av udden mot Barknårefjärden.

I början av 1930-talet väcktes frågan om att anlägga en ny hamn. Här liksom på andra platser längs Hållnäskusten började landhöjningen bli kännbar. Samtidigt som vattendjupet i hamnen stadigt minskade blev fiskebåtarna allt större och mer djupgående eftersom de försågs med motor.

År 1938 var den nya hamnen färdigplanerad. Byggkostnaden beräknades till 67 000kr och man fick statsbidrag med 90 procent eller drygt 60 000kr. Den nya hamnen anlades norr om den gamla och arbetet påbörjades 1939. Den nya hamnen stod klar 1940 och som huvudman stod Gudinge fiskehamnsförening som bildats 1937. Enligt uppgift ska hamnen då ha varit ostkustens modernaste fiskehamn. Enligt 1947 års officiella statistik fanns i Gudinge nio motorbåtar som användes för yrkesfiske. Av dessa var sex däckade fiskekuttrar.

/Artikeln är skriven av Rickard Persson, Gudinge. Den publicerades i "Hållnäs förr och nu 1989-90" som gavs ut av Hållnäs hembygdsförening/

pirenIdag är hamnen fortfarande en arbetsplats i första hand, med två yrkesverksamma fiskare - Per-Gunnars Persson med sin båt Elisa och Åke Årman med kuttern Linda. Det finns en DVD-film som skildrar hur hamnen kom till - kontakta gärna mig - Eva Kjell om du vill köpa den!

Sommar - som vintertid är hamnen en plats att längta till för såväl fastboende som för sommarboende. Många av dessa har rötter i Hållnäs och vet vilken stor roll fisket spelade. Om sommar är hamnen platsen man träffas och även roar sig - se under rubriken "Aktiviteter" och "Vad har hänt"!